Biobankowanie – co to jest i jakie są jego zastosowania?

Biobankowanie to proces zbierania, przechowywania i udostępniania próbek biologicznych, takich jak krew, tkanki czy komórki, w celu wykorzystania ich w badaniach naukowych lub medycznych. Próby biologiczne są przechowywane w specjalnych warunkach, w celu zachowania ich jakości i przydatności do dalszych badań. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z biobankowaniem.

Zastosowanie biobanków

Biobanki mają wiele zastosowań w badaniach naukowych i medycznych, takich jak:

  • Badania genetyczne – przechowywanie próbek biologicznych umożliwia prowadzenie badań genetycznych, takich jak sekwencjonowanie DNA, które mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu chorób genetycznych
  • Badania nad nowotworami – przechowywanie próbek biologicznych umożliwia badanie molekularne nowotworów, co pomaga w diagnozowaniu, monitorowaniu i leczeniu chorób nowotworowych
  • Badania nad chorobami zakaźnymi – przechowywanie próbek biologicznych umożliwia badanie chorób zakaźnych, co pomaga w diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób
  • Badania nad chorobami neurodegeneracyjnymi – przechowywanie próbek biologicznych umożliwia prowadzenie badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, co pomaga w diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu tych chorób.

Jak działa biobank?

Biobanki składają się z trzech głównych elementów:

  • Zbieranie próbek biologicznych – próbki biologiczne są pobierane od pacjentów i przetwarzane w laboratoriach
  • Przechowywanie próbek biologicznych – próbki biologiczne są przechowywane w specjalnych warunkach, takich jak niskie temperatury lub suchy lód, aby zachować ich jakość i przydatność do dalszych badań
  • Udostępnianie próbek biologicznych – próbki biologiczne są udostępniane naukowcom i lekarzom w celu prowadzenia dalszych badań naukowych lub medycznych