ceny transferowe

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych między sobą sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, aby ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby między niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory oferuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które umożliwiają klientom na uniknięcie problemów związanych z niepoprawnym wyznaczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych obejmuje głownie ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu ustalenia odpowiednich cen oraz sporządzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, TP Advisory zapewnia klientom fachowe doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl